Humor Icon
Humor Icon

"అన్నట్లు రేపు కాక ఎల్లుండి పండగైతే నువ్వింకా పిండివంటలు కార్యక్రమం మొదలెట్టలేదే? ప్రతి ఏడాదీ ఈ పాటికి హడావుడిగా వుండేదానివి-వారం రోజుల ముందు నుంచీ ప్రారంభించి, ఐదారు రకాల స్వీట్లూ, మూడు నాలుగు రకాల హాట్లూ చేసేదానివి? ఏడెనిమిది ఇళ్ల వాళ్లకి పంచి పెట్టేదానివి?''

Humor Icon

అల్ట్రా న్యూవేవ్ భయంకర సస్పెన్స్ చిత్రం

ఫ్రెంచ్, స్వీడిష్, ఇటాలియన్ న్యూవేవ్ చలన చిత్రాల కోవలో పండిత ప్రేక్షకుల మేధాశక్తిని పరీక్షించగల అద్భుతమైన, అపూర్వమైన ఇంటలెక్చువల్, థాట్ ప్రవోకింగ్, సస్పెన్స్ చిత్రాన్ని నిర్మించి అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి నార్జించగోరే యువ దర్శకుల కోసం ఈ స్క్రిప్టును ప్రత్యేకంగా తయారుచేశాను. ఇటువంటి చిత్రం 75 సంవత్సరాల ప్రపంచ చలన చిత్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ రాలేదని ఘంటాపథంగా చెప్పగలను. ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశం లేదని కూడా గ్యారంటి యిస్తాను.

Humor Icon

"ఏల్రు గుడివాడ, ఏల్రు గుడివాడా, ఆ... ఎవరండీ వచ్చేదీ... ఎల్లిపోతోందీ" అంటూ క్లీనర్ కుర్రాడు అరుస్తున్నాడు 1123 పుట్ బోర్డ్ మీద నుంచుని. ఎవరూ వచ్చేవాళ్ళూ లేకపోవడం వల్ల, సవిలాసంగా యీలవేసి ''రా....యిట్'' అని కేక పెట్టి, కడ్డీ పట్టుకుని వేళ్ళాడుతూ నుంచున్నాడు క్లీనర్ కుర్రాడు. 1123 వయ్యారంగా, ఠీవిగా బయల్దేరింది. ఏలూరు బస్ స్టాండ్ నించి హారన్ మోగిస్తూ వాయువేగ మనో వేగాలతో పోతోంది 1123. ''ఎంతయినా చెవర్లెట్ చెవర్లెటే కదండీ'' అని కుర్రాడు పక్కనున్న పెద్ద మనిషితో బ్రహ్మాండంగా కోసేస్తున్నాడు. కార్లో వాళ్ళంతా చెవులు నిక్కబొడుచుకుని వింటున్నారు ఆసక్తితో. ''అరే మొన్న మనకీనూ ఆ 75 గాడికీను పడిందిరా కామ్టేషన్. మేం పుట్టగుంట దగ్గర ఆగే తలికి నాయాల కాస్ చేసిపారేశాడు. బోళ్ళంత మంది ఆడంగులూ, లగేజీ పడిందసె. మళ్ళీ బయల్దేరేసరికే రెండు నిమిషాలు పట్టింది. తస్సదియ్య బాబూరావు అప్పటికే 'లింగాల' దాటిపోతే!. ఇహ మనవాడు పోనిచ్చాడు చూసుకో, నా సామిరంగా, చెవర్లెట్ తడాఖా అంతా చూపించాడనుకో. భూమ్మీద నిలిచిందా. మేఘాల మీద పోతే. ఆరుగొలను వచ్చేతలికీ కాస్ చేసి పారేశాడు. బాబూరావు మొహం యింతయిపోయిందంటే నమ్ము'' అని బ్రహ్మాండంగా కోసేస్తున్నాడు క్లీనరు.

Humor Icon

అనగా అనగా ఒక వూళ్లో ఒక రిటైరై రెస్టు తీసుకొంటున్న తెలుగు మాస్టారు. పేరు డి.వి.యల్.గారు. పూర్తి పేరు ఎవరికీ తెలీదు. ఆయన కాట్టే సంతతి లేరు, పెళ్లి కెదిగిన ఆడపిల్లలు నలుగురు ప్లస్ ఒక వంశోద్ధారకుడు తప్ప. గొంతు విషయం తప్ప అచ్చగా కోకిలల్లా ఉంటారు పిల్లలు. పెద్దావిడకి మహా వుంటే, పాతిక ఏళ్లుంటాయి. అక్కణ్ణుంచీ రెండు రెండేళ్లు తేడాగా ముగ్గురు. ఆ పైన 17 ఏళ్లు కడసారి పిల్లవాడు. ఇన్నాళ్లూ పిల్లలకి కట్నాలు లేకుండానే ఎవరైనా ఎగరేసుకుపోతారని ఎదురు చూశాడు గాని అటు వంటి దేమీ జరగలేదు మరి. కృష్ణా రామా అనుకునే యీ వయస్సులో ఆయనకి యీ సంగతే కాస్తంత విచారంగా వుంటుందిట. అయితే, ఆయన తల్లి యింకా బ్రతికే వుండటం వల్ల ఆయన తనింకా వయసు చెల్లిన వాణ్ణనుకోలేడు. ఆ బామ్మగారు మహా ప్రస్థానయాత్రకు మూటా ముల్లే అయితే సర్దేసింది గాని, యిక పూల విమానం రావడమే తరువాయి. ప్రస్తుతం రెస్టు తీసుకుంటోంది.